Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Petició de recollida de mobles i andròmines
 • Descripció

  Aquest tràmit permet sol·licitar el servei destinat a la recollida de mobles, fustes i trastos vells, complint les condicions que fixi l'Ajuntament.
  L'interessat ha de trucar a Recolte (900 402 033) de dilluns a divendres de 8 a 19 h per tal de concertar data i hora de recollida.

 • Preu
  gratuït
 • Qui el pot demanar
  Tots els usuaris de residus domiciliaris d'Arenys de Munt
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  L'interessat ha de trucar a Recolte (900 402 033) de dilluns a divendres de 8 a 19 h per tal de concertar data i hora de recollida.
 • Els usuaris han de deixar els voluminosos els dies convinguts en la trucada telefònica, en el punt que se'ls indiqui convenientment.
 • No es poden abocar quantitats superiors a 150 kg de pes o bé un volumsuperior a 1 m3. en aquest cas caldrà portar-los a la deixalleria.
 • En cap cas els voluminosos dipositats a la via pública poden impedir el lliure pas de vehicles i vianants.
 • Documentació que cal aportar
  No es requereix aportar cap documentació.
 • Tràmit pas a pas

  Trucar a Recolte per concertar data i hora.
  Portar els mobles i trastos vells el dia i hora al punt indicat.

 • Termini de resolució
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
 • Com sol·licitar el tràmit
  Trucar a Recolte (900 402 033) de dilluns a divendres de 8 a 19 h per tal de concertar data i hora de recollida.
 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Salut pública i Medi Ambient
^