Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 5ºC
Màx. 16ºC
Intervals de nuvolositat amb pluja
DEMÀ
Mín. 4ºC
Màx. 14ºC
Intervals de nuvolositat amb pluja escasa
Youtube Facebook Twitter Instagram
Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Petició de l'identificador digital
 • Descripció
  Aquest tràmit permet obtenir un certificat digital, el document electrònic que associa unes dades de signatura a la identitat d'una persona física, amb valor legal. La signatura electrònica que conté el certificat és equivalent a la signatura manuscrita i considera el fitxer informàtic signat com a document electrònic equivalent al document escrit a tots els efectes legals.
 • Preu
  Gratuït
 • Qui el pot demanar

  La persona interessada.

  La validació del certificat digital davant de l'entitat de registre col·laboradora l'ha de fer obligatòriament la persona titular del certificat.

  Excepcionalment, ho pot demanar una altra persona en nom del titular amb la sol·licitud del certificat digital legitimada mitjançant una acta notarial.

 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  Només els majors d'edat podran obtenir l'idCAT
 • Documentació que cal aportar
  Cal aportar la documentació del llistat següent:
 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF).
 • 2. Document identificatiu original i vigent :  DNI, NIE, NIF de la persona interessada.
 • 3. Fotocòpia del document identificatiu
 • 4. Sol·licitd d'emissió del certificat si el ciutadà l'ha fet des de www.idcat.cat
 • Tràmit pas a pas

  L'emissió del certificat consisteix en el procediment a través del qual l'operador del registre genera el certificat al ciutadà.
  En el moment que emetem el certificat, el ciutadà rep automàticament una notificació al correu electrónic que apareix al certificat, on se li comunica que ja pot procedir a descarregar el certificat idCAT. Per a fer-ho, haurà d'anar a la web http://www.idcat.cat/, i descarregar el certificat seguint les instruccions del document de compareixença o del correu electrònic.
  Un cop fet això, el ciutadà ja podrà utilitzar el seu certificat idCAT.

 • Termini de resolució
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a l'entitat de registre Oficina d'Atenció de la Vila de l'Ajuntament d'Arenys de Munt
  Rbla. Francesc Macià, 59
  08358 Arenys de Munt

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, per la que s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Relació amb l'Administració
^