Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 4ºC
Màx. 13ºC
Molt ennuvolat
DEMÀ
Mín. 4ºC
Màx. 15ºC
Descobert
Youtube Facebook Twitter Instagram
Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Instància genèrica
 • Descripció
  Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
 • Preu
  ------
 • Mitjans de pagament
  -------
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  No cal complir cap requisit específic.
 • Documentació que cal aportar
  Cal aportar la documentació del llistat següent:
 • Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de ser representant, haurà d'indicar el número d'inscripció en el registre d'apoderaments de la Generalitat de Catalunya.
 • Termini de resolució
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a l'OAV (Rbla. Francesc Macià, 59) o a través de la:

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Efectes del silenci administratiu
  Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Àmbit Temàtic
  Relació amb l'Administració
^