Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 8ºC
Màx. 19ºC
Intervals de nuvolositat amb tormenta
DEMÀ
Mín. 7ºC
Màx. 20ºC
Poc ennuvolat
Youtube Facebook Twitter Instagram
Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Inscripció o baixa a cursos de l'aula cultural, activitats, tallers i casals
 • Descripció

  Aquest tràmit permet:
  1.- inscriure's a alguna de les activitats, cursos, tallers, sortides o casals que organitza l'Ajuntament.
  2.- Donar-se de baixa d'aquestes activitats
  3.- Sol.licitar el fraccionament en el pagament d'alguns cursos regulats a l'ordenança pel Servei de Formació

 • Preu
  El preu s'estableix per cada curs, sortida o activitat en el moment de la seva programació.
 • Mitjans de pagament

  El pagament es podrà realitzar:
  1.- A l'entitat bancària
  2.- A l'OAV de l'Ajuntament, mitjançant tarja de crèdit
  3.- A l'OAV de l'Ajuntament, en efectiu, segons els casos (entrades per a espectacles bàsicament)

 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  En funció de l'activitat, en el període que es concreti.
 • Termini de sol·licitud
  En funció de l'activitat, en el termini que es concreti.
 • Requisits a complir
  Cal complir els requisits específics de cada activitat.
 • Documentació que cal aportar

  El document a aportar en tots els casos és: Document 1.
  Addicionalment, i segons el cas, cal aportar la documentació complementària que s'exigeixi.

 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Tràmit pas a pas

  1.- Feu la vostra sol.licitud a l'Oficina d'Atenció de la Vila
  - Si la sol.licitud requereix emplenar un formulari, se us donarà aquest en forma de full d'autoliquidació per fer el pagament
  - Si la sol.licitud requereix facilitar dades per incorporar a una base de dades, no se us donarà cap imprès
  2.- Haureu de fer el pagament segons la modalitat que hagueu decidit o se us indiqui
  3.- Un cop fet el pagament, si és una autoliquidació l'haureu de fer arribar novament a l'OAV perquè sigui registrat el document.

 • Termini de resolució
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a les oficines de l'OAV (Ajuntament) Rbla. Francesc Macià, 59 o a través d'instància electrònica.

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Normativa local que afecta al tràmit
  Ordenança Fiscal núm. 25  -  Preu públic per serveis especials d'activitats formatives organitzades per l'Ajuntament.
 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Educació i cultura
^