Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Cita amb càrrec electe o tècnic/a municipal
 • Descripció
  Aquest tràmit permet demanar una cita per ser atesos per un càrrec electe o per personal tècnic municipal.
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  No cal complir cap requisit específic.
 • Documentació que cal aportar
  No cal aportar documentació
 • Termini de resolució
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment amb instància presentada a l'OAV (Rbla. Francesc Macià, 59, d'Arenys de Munt) o a través d'instància presentada a través de la seu electrònica.

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Relació amb l'Administració
^