Ajuntament d'Arenys de Munt
Defensa dels Animals d'Arenys "DADA" www.arenysdemunt.cat/entitats

Dades de l'entitat
Entitat: Defensa dels Animals d'Arenys "DADA"
Àmbit: Social
Fundació: 14-05-2001
Adreça: C/ Platja Cassà, 66-68, 4rt. 1a.
08350 Arenys de Mar
El Maresme

E-mail: defensadelsanimalsdarenys
@yahoo.es

Telèfon: 676.343.890
Socis: 46
Quota: 12 euros trimestrals
N.I.F.: G-62607379
R.E.G.: 25.226
Qui som
Carme Blanco Presidenta
Dolors Campuzano Secretària
Joaquim Collelldemont Tresorer
Montserrat Rivera Vocal
Enllaços recomanats
Defensa dels animals d'Arenys "D.A.D.A."
Actualitzar pàgina
Autenticació
"Una mica de tots, és un tot per a ells"

QUI SOM
Defensa dels Animals d'Arenys és una associació sense ànim de lucre que treballa amb una finalitat ben definida: empendre qualsevol tipus d'iniciativa que s'adreci a aconseguir que els animals -sobretot els de companyia- siguin respectats i tractats d'acord amb la seva naturalesa, tal i com proclama la Declaració Universal dels Drets dels Animals.

Si has pensat tenir un gos o un gat a casa teva, no el compris, pensa que els refugis estan plens d’animals esperant que alguna persona l’adopti.

Si vols col·laborar amb la nostra associació ens truques i t’informarem com fer-ho.
 
 
ACTUACIONS ANY 2019
Defensa dels animals d’Arenys continua treballant per aconseguir un benestar per els animals que viuen al carrer en els municipis de Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Durant l’any 2019,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:

S’han donat amb adopció 21 gats que vivien al carrer. Es van donar a les noves famílies amb microxip, desparasitats i esterilitzats o van ser operats quan els va arribar l’edat adient en el cas de que fossin massa petits.

Esterilització de 65 gates i castració de 48 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:

Arenys de Mar: Balneari Titus, Camping Carlitos, Carrer Capellans, Cementiri, Convent Frares Caputxins, Rial del Sepi, Roques del Port, Urb. El Canyadell, Urb. La Victoria, Urb. El Consol i Zona Industrial.

Arenys de Munt: Aiguaviva, Bellsoleil, Can Deri, Can Popa, Carrer San Cosme, Carrer de les Flors, Crta. de Lurdes, Collsacreu, Fábrica de Torcidos, La Creueta, Pi Gros, Riera Sobirans, Sota Autopista, Urb. Tres Turons, Veïnat Sobirans i Vinya N.C..

Totes aquestes colònies han esdevingut estables en el nombre d’individus gràcies a les esterilitzacions, d’aquesta manera hem evitat nous naixements que només provoquen el descontrol numèric i la consegüent problemàtica amb el veïnatge. Els alimentem amb pinso i aigua i regularment netegem l’entorn on viuen.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies a les aportacions dels socis de l’entitat, donacions, col.laboració Ajuntament d'Arenys de Munt i subvenció del Ajuntament d’Arenys de Mar.
L'Associació Amics dels Animals del Maresme ha fet donació de pinso per les colònies.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2018
Defensa dels animals d’Arenys continua treballant per aconseguir un benestar per els animals que viuen al carrer en els municipis de Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Durant l’any 2018,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:

S’han donat amb adopció 12 gats que vivien al carrer. Es van donar a les noves famílies amb microxip, desparasitats i esterilitzats o van ser operats quan els va arribar l’edat adient en el cas de que fossin massa petits.

Esterilització de 49 gates i castració de 28 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:

Arenys de Mar: Camping Carlitos, Urb. Les Villes, Rial de Tronqueda, Urb. La Victoria, Club Nautic, Can Dalmau, Carrer Capellans, Avda. dels Âlbers, Les Cinc Roses, Rial del Bareu i Rial de la Serp.  

Arenys de Munt: Collsacreu, Zona Industrial, Sant Carles, Urb. Aiguaviva, Riera Sobirans, Can Deri, Can Popa, Can Vilanova, Els Tres Turons, Carrer de les Flors, Pi Gros, Carretera Sant Celoni, Carretera Sant Iscle i Carretera de Lourdes.

Totes aquestes colònies han esdevingut estables en el nombre d’individus gràcies a les esterilitzacions, d’aquesta manera hem evitat nous naixements que només provoquen el descontrol numèric i la consegüent problemàtica amb el veïnatge. Els alimentem amb pinso i aigua i regularment netegem l’entorn on viuen.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies a les aportacions dels socis de l’entitat, donacions,  subvenció del Ajuntament d’Arenys de Mar i Ajuntament d'Arenys de Munt.
L'Associació Amics dels Animals del Maresme han fet donació de pinso per les colònies i s'ha fet càrrec de les despeses de l'esterilització de 5 femelles i de la castració de 5 gats..
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2017
Defensa dels animals d’Arenys continua treballant per aconseguir un benestar per els animals que viuen al carrer en els municipis de Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Durant l’any 2017,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:

S’han donat amb adopció 14 gats que vivien al carrer. Es van donar a les noves famílies amb microxip, desparasitats i esterilitzats o van ser operats quan els va arribar l’edat adient en el cas de que fossin massa petits.

Esterilització de 50 gates i castració de 35 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:

Arenys de Mar: Col.legi La Presentació, Camping Carlitos, Urb. El Cònsol, Urb. Les Villes, Polg. Industrial Valldegata, Urb. Portimar, Urb. Montmar, Les Alzines, Rial de les Canalies, Urb. Maltemps, Urb. La Victoria, Port, Carrer de Vall, Carrer del Olivar, Rial de Sa Clavella i Rial de la Serp.  

Arenys de Munt: Collsacreu, Zona Industrial, Sant Carles, Urb. Aiguaviva, Riera Sobirans, Can Novas, Els Tres Turons, Barri del Migdia i Carretera de Lourdes.

Totes aquestes colònies han esdevingut estables en el nombre d’individus gràcies a les esterilitzacions, d’aquesta manera hem evitat nous naixements que només provoquen el descontrol numèric i la consegüent problemàtica amb el veïnatge. Els alimentem amb pinso i aigua i regularment netegem l’entorn on viuen.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies a les aportacions dels socis de l’entitat, donacions,  subvenció del Ajuntament d’Arenys de Mar i Ajuntament d'Arenys de Munt.
Els Amics dels Animals del Maresme han fet donació de pinso i casetes per les colònies.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2016
Defensa dels animals d’Arenys continua treballant per aconseguir un benestar per els animals que viuen al carrer en els municipis de Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Durant l’any 2016,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:

S’han donat amb adopció 24 gats que vivien al carrer. Es van donar a les noves famílies amb microxip, desparasitats i esterilitzats o van ser operats quan els va arribar l’edat adient en el cas de que fossin massa petits.

Esterilització de 50 gates i castració de 46 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:

Arenys de Mar: La falda de la muntanya del Cementiri, Col•legi La Presentació, Carrer Doedes, Urbanització Portinyol, Camping Carlitos, Urbanització El Cònsol, Urbanització Les Villes, Rial d’en Butifarra, Polg. Industrial Valldegata, Urbanització Portimar, Urb. Montmar, Carrer dels Àlbergs, Les Alzines i Rial de les Canalies.

Arenys de Munt: Collsacreu, Urbanització la Creueta, Zona Industrial, Vinya, Escola Subirans, Sant Carles, Urb. Aiguaviva, Can Jalpi, Riera Subirans, Can Novas, Avda. de la Pau, L'Ajup, Jacint Verdaguer, La Riera, La Pista i Panagall.

Totes aquestes colònies han esdevingut estables en el nombre d’individus gràcies a les esterilitzacions, d’aquesta manera hem evitat nous naixements que només provoquen el descontrol numèric i la consegüent problemàtica amb el veïnatge. Els alimentem amb pinso i aigua i regularment netegem l’entorn on viuen.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies a les aportacions dels socis de l’entitat, donacions,  subvenció del Ajuntament d’Arenys de Mar i Ajuntament d'Arenys de Munt.
Els Amics dels Animals del Maresme han fet donació de pinso i casetes per les colònies.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2015
Defensa dels animals d’Arenys continua treballant per aconseguir un benestar per els animals que viuen al carrer en els municipis de Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Durant l’any 2015,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:

S’han donat amb adopció 15 gats que vivien al carrer. Es van donar a les noves famílies amb microxip, desparasitats i esterilitzats o van ser operats quan els va arribar l’edat adient en el cas de que fossin massa petits.

Esterilització de 59 gates i castració de 40 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:

Arenys de Mar: Camping Carlitos, Urb. Les Villes, Urb. Maltemps, Residencia Itaca, Urb. El Cònsol, Rial d'en Butifarra, La Presentació, Avd. Catalunya, Can Martínez, Uub. La Victoria, Urb Portimar, Cementiri, Urb. Portinyol, Carrer Olivar.

Arenys de Munt: Collsacreu, Urbanització la Creueta, Zona Industrial, Carretera de Lurdes, Vinya, Escola Subirans, Sant Carles, Urb. Aiguaviva, Crta. Sant Celoni, Can Jalpi, Riera Subirans, Passsatge Can Terra.

Totes aquestes colònies han esdevingut estables en el nombre d’individus gràcies a les esterilitzacions, d’aquesta manera hem evitat nous naixements que només provoquen el descontrol numèric i la consegüent problemàtica amb el veïnatge. Els alimentem amb pinso i aigua i regularment netegem l’entorn on viuen.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies a les aportacions dels socis de l’entitat, donacions, participació a la fira de Sant Antoni de Arenys de Munt,  i subvenció del Ajuntament d’Arenys de Mar.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2014
Defensa dels animals d’Arenys continua treballant per aconseguir un benestar per els animals que viuen al carrer en els municipis de Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Durant l’any 2014,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:

S’han donat amb adopció 37 gats que vivien al carrer. Es van donar a les noves famílies amb microxip, desparasitats i esterilitzats o van ser operats quan els va arribar l’edat adient en el cas de que fossin massa petits.

Esterilització de 73 gates i castració de 29 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:

Arenys de Mar: Camping Carlitos, Carrer Doedes, Polígon Vall de Gata, Rial de la Serp, Rial de Saclavella, Rial del Sepí, Urb. Les Villes, Urb. Maltemps, Urb. Montmar, Residencia Itaca, Rial de Tronqueda, Urb. El Cònsol, Convent dels Frares Caputxins, i Rial d'en Butifarra.

Arenys de Munt: Carrer Pons, Collsacreu, Urbanització la Creueta, Riera i Penya, Zona Industrial, Els Tres Turons, Carretera de Lurdes, Barri Migdia, Vinya i Torrentbó.

Totes aquestes colònies han esdevingut estables en el nombre d’individus gràcies a les esterilitzacions, d’aquesta manera hem evitat nous naixements que només provoquen el descontrol numèric i la consegüent problemàtica amb el veïnatge. Els alimentem amb pinso i aigua i regularment netegem l’entorn on viuen.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies a les aportacions dels socis de l’entitat, donacions, participació a les fires de Sant Antoni i 11 de Setembre de Arenys de Munt, venda de manualitats, loteria de Nadal i subvenció del Ajuntament d’Arenys de Mar.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2013
Durant l’any 2013,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:

S’han donat amb adopció 41 gats que vivien al carrer. Es van donar a les noves famílies amb microxip, desparasitats i esterilitzats o van ser operats quan els va arribar l’edat adient en el cas de que fossin massa petits.

Esterilització de 93 gates i castració de 43 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:

Arenys de Mar: Apartaments La Estrella, C/ de Vall, Càmping Carlitos, Can Martínez, C/ de la Torre, Carrer Doedes, Plaça Mare Paula, Polígon Vall de Gata, Rial de la Serp, Rial de les Canalies, Rial de Saclavella, Rial del Sapí, Urb. La Victoria, Urb. les Cinc Roses, Urb. Les Villes, Urb. Maltemps, Urb. Montmar i Urb. Portimar.

Arenys de Munt: Aiguaviva, Bellsolell, Carrer Pons, Carretera Sant Celoni, Collsacreu, Escola Sant Martí, Urbanització la Creueta, L’Ajup, Panagall, Poligon, Riera i Penya, Riera Sant Martí, Sant Carles i Sauri.

Totes aquestes colònies han esdevingut estables en el nombre d’individus gràcies a les esterilitzacions, d’aquesta manera hem evitat nous naixements que només provoquen el descontrol numèric i la consegüent problemàtica amb el veïnatge. Els alimentem amb pinso i aigua i regularment netegem l’entorn on viuen.
Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies a les aportacions dels socis de l’entitat, donacions, participació a les fires de Sant Antoni i 11 de Setembre de Arenys de Munt, venda de manualitats, campanya de recollida de mòbils vells, loteria de Nadal i subvenció del Ajuntament d’Arenys de Mar.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2012
Defensa dels animals d’Arenys continua treballant per aconseguir un benestar per els animals que viuen al carrer en els municipis de Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Durant l’any 2012,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:
S’han donat amb adopció 1 gos, 28 gats

Esterilització de 98 gates i castració de 51 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:

Arenys de Mar: Apartaments La Estrella, Avda. Catalunya, Balneari Titus, Camping Carlitos, Carrer Doedes, Carrer Sant Pere, Institut Maragall, La Presentació, Parc Fèlix Cucurull, Polígon Vall de Gata (Zona Mossos), Rial LLarc, Riera de Caldetes,  Urbanització les Cinc Roses, Urb. Les Villes i Urb. Maltemps.
Arenys de Munt: Aiguaviva, Bellsolell, Carrer Josep Plà, Carretera Sant Celoni, Collsacreu, Urbanització la Creueta, L’Alsinà, Panagall, Parc de Lourdes, El Pont, Riera Subirans, Torrentbó i Vinya.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2011
Durant l’any 2011,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:
S’han donat amb adopció 2 gosses, 21 gats

Esterilització de 109 gates i castració de 43 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:
ARENYS DE MAR: Montanya del Cementiri, Urbanització les Cinc Roses, Urbanització La Victoria, Avda. dels Pins, Restaurant Can Martínez, Carrer Doedes, Col·legi La Presentació, Polígon Vall de Gata (Adisa), Avd. Catalunya, Balneari Titus, Rial Vall Maria, Carrer de Vall, Hisenda, Parc Fèlix Cucurull, Pla dels Frares, Riera de Caldetes i Vil-la Betània.
ARENYS DE MUNT: Urbanització la Creueta, C’an Deri, Vinya, Avd, Sant Jordi,Carrer Pons, Carreró i Poliesportiu.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2010
Durant l’any 2010,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:
S’han donat amb adopció 2 gossos, 25 gats i 1 conill.
També hem portat 3 gats a la SPAM de Mataró dons els nostres municipis no tenen contractat cap serveis de recollida de gats abandonats.
Esterilització de 114 gates i castració de 65 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:
ARENYS DE MAR: Montanya del Cementiri, Urbanització les Cinc Roses, Camping Carlitos, Urbanització La Victoria, Rial del Sapí, Institut els Tres Turons, Avda. dels Pins, Restaurant Can Martínez, Carrer Doedes, Convent de les Claresses, Col·legi La Presentació, Polígon Vall de Gata (Adisa), Port, Rial de Les Canàlies i Rial Vall Maria.
ARENYS DE MUNT: Urbanització la Creueta, Urbanització Aiguaviva, Collsacreu, L’Ajup, Torrentbó, Carrer Sant Josep, Plaça de l’Església, C’an Deri, La Pista, Vinya i Carreró.
 
 
ACTUACIONS ANY 2009
Durant l’any 2009,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:
S’han donat amb adopció 5 gossos i 22 gats.
Esterilització de 120 gates i castració de 67 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:
ARENYS DE MAR: Urbanització les Carolines, Urbanització Portinyol (C/ Montnegre i Avd. Catalunya), Urbanització Portimar, Urbanització La Victoria, Balneari Titus, Maricel, Rial de Tronqueda, Rial del Sepí, Rial d’en Botifarra, Els Tres Turons, Urbanització les Cinc Roses, Mirador del Canyadell, Càmping Carlitos, Muntanya del Cementiri, Restaurant Martínez, Drassanes i Avda. Dels Pins.
ARENYS DE MUNT: Urbanització Aiguaviva, Collsacreu, Carrer Sant Josep, Carrer de la Generalitat, Carrer Sant Jordi.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2008
Durant l’any 2008,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:
S’han donat amb adopció 7 gossos i 26 gats.
Esterilització de 132 gates i castració de 79 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:
ARENYS DE MAR: Muntanya del Cementiri, Residència Itaca, Urbanització les Carolines, Col·legi La Presentació, Carrer Doedes, Urbanització Portinyol (C/ Montnegre i Avd. Catalunya), Drassanes, Balneari Titus, Maricel, Apartaments Estrella, Restaurant Martínez, Rial Can Cargol, Rial de Tronqueda, Urbanització les Cinc Roses, Mirador del Canyadell, Urbanització El Cònsol i Càmping Carlitos.
ARENYS DE MUNT: Urbanització La Creueta, Urbanització Aiguaviva, Can Jalpí, Collsacreu, L’Ajup, Torrentbó, Zona Industrial, Carrer Sant Josep, Torrent D’en Puig i Sant Rosa dels Pins.
Abans de l’esterilització tots el gat passen per un test de detecció del virus d’immunodeficiència felina i leucèmia felina, amb la finalitat de aconseguir unes colònies de gats de carrer sense malalties.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2007
Durant l’any 2007,  D.A.D.A. a fet les següents actuacions:
S’han donat amb adopció 14 gossos i 17 gats.
Esterilització de 144 gates i castració de 70 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:
ARENYS DE MAR: Drassanes, Carrer Doedes, Urbanització les Carolines, Caprabo, Lidl, Maricel, Balneari Titus, Cementiri, Club Nàutic, C/ Riera de Caldetes, Col·legi La Presentació, Urbanització Portinyol, Urbanització La Victoria i Residencia Itaca.
ARENYS DE MUNT: Urbanització Aiguaviva, Restaurant Blau Verd, La Creueta, Collsacreu, Zona Industrial, Bellsoleil, Riera, Peixos Synera i Can Jalpi.

Abans de l’esterilització tots el gat passen per un test de detecció del virus d’immunodeficiència felina i leucèmia felina.
Amb la finalitat de aconseguir unes colònies de gats de carrer sense malalties.
 
 
ACTUACIONS DEL ANY 2006
Durant l’any 2006 D.A.D.A. a fet les següents actuacions:
S’han donat amb adopció 15 gossos i 28 gats.
Esterilització de 101 gates i castració de 56 gats que viuen al carrer repartits a les següents colònies:
Arenys de Mar: Vies de Renfe terme amb Canet de Mar, Convent dels Frares Caputxins, Rial del Bareu, Itaca, Urbanització Portinyol, Urbanització Portimar, Drassanes, Cementiri, Can Nadal, Carrer Doedes, Club Nàutic, Tractament d’aigües del Port, Urbanització les Carolines i Caprabo.
Arenys de Munt: Riera, Sant Carles, Aiguaviva, Escola, La Creueta i Mas Arqué.

Col·laboracions amb altres municipis: L’Ajuntament de Sant Vicens de Montal ens va demanar dur a terme l’esterilització d’una colònia de 22 femelles i 8 mascles, vàrem fer la captura i recuperació dels animals i ells es fan fer càrrec de les despeses veterinàries.
Una persona de Canet de Mar ens va demanar per esterilitzar 4 gates de la Riera Gavarra (Ambulatori i Restaurant San Jordi), vàrem fer la captura i recuperació dels animals i ella es fan fer càrrec de les despeses veterinàries.    
 
 

Tornar al llistat d'entitats


Rambla Francesc Macià 59 - 08358 Arenys de Munt - Tel. 937 937 980 - ajuntament@arenysdemunt.cat