Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 12ºC
Màx. 24ºC
Intervals de nuvolositat
DEMÀ
Mín. 14ºC
Màx. 24ºC
Descobert
Youtube Facebook Twitter Instagram
Notícies
Publicat el 6 d'abril de 2020
Procediment de contacte amb el SOC i el SEPE

Infografia SOC confinamentDurant el període de confinament pel COVID-19, la tramitació d'inscripcions com a demandant d’ocupació i les sol·licituds de prestació d’atur es realitzen per via telefònica o telemàtica.

A continuació, trobareu informació de quin és el procediment segons les vostres necessitats i una infografia amb un resum i els enllaços directes als llocs web corresponents:

1) Estic inscrit al SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) i em toca renovar: les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades des del dia 10 de març i/o es realitzaran d’ofici si prèviament el demandant havia estat inscrit.

2) Estava treballant i la meva empresa ha fet un ERTO (Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació): si l’empresa ha acreditat que l’ERTO és per causa de força major vinculada al coronavirus, la persona treballadora afectada no haurà de realitzar cap tràmit per cobrar la prestació d’atur.

El Govern ha establert que tota persona treballadora afectada per una suspensió de treball, independentment del temps que hagi cotitzat abans d’aquesta circumstància, tindrà dret a cobrar el 70% de la base reguladora del seu sou.

Per tant, el SEPE (Servei Espanyol Públic d’Ocupació, antic INEM) procedirà a donar de baixa d’ofici com a ocupada la persona treballadora afectada i procedirà a la tramitació de la seva prestació, que cobrarà a final de mes.

3) La meva empresa ha tramitat un expedient de regularització d’ocupació, ja sigui un ERTO o un ERO, per altres causes que no siguin la de força major: la persona treballadora afectada haurà de posar-se en contacte de forma telemàtica o telefònica amb el SEPE per gestionar els tràmits corresponents.

• Enllaç a la pàgina web del SEPE:
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A
• Telèfons de contacte del SEPE: 93 619 09 98 / 900 812 400

Cal recordar que els acomiadaments objectius a raó de la pandèmia són nuls.

4) Estava treballant per a una empresa de treball temporal (ETT) o amb un contracte temporal eventual o d’obra o servei i l’empresa l’ha donat per finalitzat:

PRIMER: cal fer la inscripció al SOC com a demandant d’ocupació mitjançant tres vies:
• Telèfon gratuït d’atenció: 900 800 046
• Correu electrònic amb l’oficina de Premià de Mar: ot_premia.soc@gencat.cat
• Telemàticament a la pàgina del SOC omplint el “Formulari d’inscripció de demanda d’ocupació. COVID-19” a l’enllaç:
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/covid19/index.html

SEGON: Cal demanar cita prèvia al SEPE per tramitar la prestació corresponent:
• Telemàticament:
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
• A través dels telèfons de contacte del SEPE: 93 619 09 98 / 900 812 400

5) Estic cobrant la Renda Garantida de Ciutadania, estic cobrant un subsidi: els pagaments de la renda garantida, la pròrroga de subsidis i les declaracions anuals de persones majors de 52 anys es realitzaran d’ofici, sense que la persona usuària faci cap actuació.

Les sol·licituds en tràmit segueixen el seu procediment.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està treballant per establir nous canals per a altres tràmits relacionats amb la Renda Garantida de Ciutadania.

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^