Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 11ºC
Màx. 22ºC
Descobert
DEMÀ
Mín. 13ºC
Màx. 23ºC
Intervals de nuvolositat
Youtube Facebook Twitter Instagram
Portada · Urbanisme · Urbanisme. Qui som?
Urbanisme. Qui som?

Les principals tasques que es fan des de l'àrea d'urbanisme es poden agrupar en:


Obra privada:

 • Atenció al públic (tècnica o administrativa)
 • Ocupacions de via pública
 • Assabentats
 • Obres menors
 • Obres majors
 • Inspeccions d´obres (primeres ocupacions, devolucions de fiances, pròrrogues...)
 • Inspeccions d´infraccions urbanístiques – denúncies (partes de la policia, instàncies), expedients d´infracció urbanística.
 • Segregacions, agrupacions i parcel·lacions
 • Llicències de guals
 • Altres


Activitats ambientals:

 • Llicències d´activitats
 • Inspeccions mesures correctores d´activitats


Obra pública:

 • Redacció de projectes d´obra pública
 • Direcció d´obres
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Suport tècnic a la brigada municipal


Serveis d´infrastructures i manteniment:

 • Assessorament
 • Elaboració de projectes d´instal·lacions
 • Seguiment als projectes d´infrastructures redactats des de fora
 • Informes tècnics previs a l´aprovació de projectes
 • Control i seguiment de manteniment de serveis municipals.
 • Informes tècnics a les obres menors relacionades amb actuacions de Gas natural, Fecsa, Telefònica i seguiment de les obres
 • Manteniment d´edificis municipals


Atenció al ciutadà:

 • Visites concertades amb els tècnics municipals
 • Instàncies
^