Ajuntament d'Arenys de Munt
Portada · Espai públic · Espai públic. Qui som?

L’àrea d’Espai Públic supervisa totes les activitats relacionades amb la gestió de la via pública, edificis municipals i festivitats i esdeveniments oberts al públic que tinguin lloc.

Controla tant les obres com el manteniment de la infraestructura del municipi, des de la senyalització dels carrers fins la gestió del clavegueram, i supervisa les brigades municipals.

Brigada municipal