Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 12ºC
Màx. 22ºC
Intervals de nuvolositat
DEMÀ
Mín. 11ºC
Màx. 23ºC
Intervals de nuvolositat
Youtube Facebook Twitter Instagram
Notícies
Publicat el 30 de juny de 2017
Oberta la convocatòria de subvencions per al comerç per ajudar a modernitzar el comerç local 2018
Aquesta iniciativa està adreçada als establiments comercials del servei minorista i de la restauració

Arenys de Munt emprènAquestes subvencions estan destinades a actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals comercials amb activitat dins del terme municipal d’Arenys de Munt. El termini per sol·licitar la subvenció comença aquest mes de juny.

Es poden acollir a la subvenció intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior com són l’adequació i embelliment de façanes i aparadors, així com les obres de manteniment i reforma de l’interior. També es poden imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències i projectes i honoraris tècnics. L'import màxim per sol·licitud és de 1.000 € (fins a un 50% de a despesa), 1.500€ en cas d'establiments comercials ubicats en trams de carrers afectats per obres per un període superior a 3 mesos.

L’Ajuntament destinarà un total de 15.000€ per a la concessió d’aquestes subvencions previst en el presssupost municipal 2018.

Les bases de les subvencions es poden descarregar clicant sobre aquest enllaç

Per a fer la fer la sol·licitud cal descarregar i emplenar tres documents:

 • Instància de la sol·licitud que es pot descarregar aquí.
 • El formulari del compte bancari es pot descarregar aquí
 • La declaració responsable que es pot descarregar aquí.

ARENYS DE MUNT EMPRÈN

3r Concurs d'emprenedoriaSubvencions per a la contractacióSubvencions al comerç 2018

BASES DE SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ D'ARENYS DE MUNT


Quina és la finalitat
Recolzar els establiments minoristes de l’àmbit del comerç i la restauració amb l’objectiu de promoure la serva renovació i modernització.

Qui es pot presentar

 • Persones físiques i jurídiques titulars d’una activitat econòmica del servei minorista, del sector serveis o de l’àmbit de la restauració, realitzat en un establiment permanent del terme municipal d’Arenys de Munt.
 • Els establiments han d’estar ubicats a peu de carrer i han d’estar exercint l’activitat en el moment de la publicació de les bases.
 • Han d’estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament, de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Termini de presentació
Durant els mesos de juny i juliol

Condicions
Realitzar obres o millores a l’establiment durant l’any 2018.

Com es sol·licita
Presentar imprès de sol·licitud que es pot trobar al web de l’Ajuntament, la memòria del projecte a realitzar, el pressupost previst i altres documents detallats a les bases.

Quines despeses es poden subvencionar

1. Intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior, com són:

 • Adequació i embelliment de façanes i aparadors.
 • Actuacions de nova creació, millora o reposició de la imatge corporativa de l’establiment.
 • Automatització de les portes.
 • Modernització de la il·luminació exterior de l’establiment, per tal d’aconseguir més estalvi energètic.
 • Eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Adequació de les terrasses a l’ordenança.
 • Transformació o substitució de la retolació comercial.
 • Col·locació o substitució de tendals exteriors.

2. Intervencions que es facin a l’interior dels comerços:

 • Pintura i obres de manteniment (canvi de sòl i sostre, adequació d’instal·lacions elèctriques i enllumenat, mobiliari situat en zones d’atenció al públic, aparells d’aire condicionat o sistemes antirobatori) 

3. Altres:

 • Es podran imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències i, projectes i honoraris tècnics.
 • Implementació de procediments e-comerce i TIC.

En cap cas el seu cost pot ser superior al valor del mercat.

Per a la consideració de despesa efectuada no serà necessari que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Criteris de valoració

 • Qualitat tècnica de l’actuació: 30 punts
 • Singularitat: 20 punts
 • Impacte: 25 punts
 • Urgència: 20 punts
 • Ubicació: 5 punts
 • Per optar a la subvenció caldrà obtenir mínim 50 punts

Dotació econòmica

 • Hi ha dotats 10.000 € per a aquesta línia de subvencions.
 • L’import màxim individual de les subvencions s’estableix en 1.000 €, sense sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada, i de 1.500 € per als comerços ubicats en carrers en obres.
 • Si hi ha sobrants, aquests es distribuiran proporcionalment entre les subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda i l’import concedit inicialment.
 • El percentatge de finançament podrà arribar al 50% del cost del projecte.

Pagament
El pagament es realitzarà un cop justificada la subvenció.

Justificació

 • Memòria  de l’actuació justificativa del compliment de les activitats realitzades.
 • Memòria econòmica justificativa dels cost del projecte, amb factures que justifiquin la despesa assumida.
 • S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció rebuda.

Documentació

Bases per la modernització del comerç

Edicte BOPB Modernització del comerç

Justificació de les subvencions per la modernització del comerç

Model 4 - Dades bancàries

Model 5 - Declaració responsable subvencions pel comerç

Instancia de sol·licitud de participació en la subvenció

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^