Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 8ºC
Màx. 17ºC
Covert
DEMÀ
Mín. 8ºC
Màx. 15ºC
Ennuvolat amb pluja
Youtube Facebook Twitter Instagram
Portada · Alcaldia · Secretaria Municipal · Certificats electrònics
Certificats electrònics

Els certificats electrònics reconeguts per a la tramitació electrònica són:

1) L'idCAT. És tracta d'un certificat digital emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). Es pot obtenir de dues maneres:
- Es pot sol·licitar a través del lloc web www.idcat.net
- Demanar-lo a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Arenys de Munt (només es requereix DNI i sol·licitud presencial).
 
2) Certificats electrònics reconeguts  Els certificats emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquests certificats es poden demanar:
- Presencialment: s'ha de demanar cita prèvia a https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/CitaPrevia.shtml
- Telemàticament: http://www.cert.fnmt.es/certificados
 
3) El DNI electrònic: el podeu obtenir a través d'una unitat mòbil de la Policia Nacional que es desplaça periòdicament a les dependències municipals. Per demanar cita, cal adreçar-se prèviament a la Policia Local.
També es pot demanar en qualsevol comissaria de la Policia Nacional. Podeu demanar cita prèvia a www.citapreviadnie.es o al 902 247 364.
 
Acreditació de la representació
Les persones, físiques o jurídiques, que actuïn per mitjà de representants, hauran d'acreditar la representació per a efectuar els següents tràmits: formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets.

El procediment d'acreditació de la representació es podrà dur a terme a través de qualsevol dels procediments següents:
- Mitjançant la presentació d'apoderaments per compareixença personal a l'OAC o compareixença electrònica a la seu electrònica. Accedir al tràmit través del catàleg de tràmits de la seu electrònica del web de l'Ajuntament.
- Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de representació. Aquests certificats s'emeten per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
- Qualsevol altre sistema d'acreditació de la representació que habiliti l'administració municipal en el marc de les lleis.

^