Ajuntament d'Arenys de Munt
Portada · Acció Social · Renda Activa d´Inserció

La RAI està destinada a col•lectius amb ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessional amb especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica.

La seva finalitat es incrementar les oportunitats de retorn al mercat laboral dels col•lectius de persones desocupades amb dificultats per trobar feina o en situació de necessitat econòmica, como ara les persones en atur majors de 45 anys, emigrants retornats més grans de 45 anys, víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat.

Aquesta ajuda es troba gestionada per l'Oficina de Treball de la Generalitat.